KONTAKT

85-425 Bydgoszcz
ul.Flisacka 17a
tel. 52 307 70 30
tel. kom. 602 43 44 28

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Rodzaje nawierzchni stosowanych na placach zabaw określa norma PN-EN 1177, która podaje kryteria jakie muszą spełniać te nawierzchnie.

W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje nawierzchni stosowanych na placach zabaw.

materiał*

opis (mm)

 minimalna grubość (mm)** 

 maksymalna wysokość upadku (cm) 

 darń / gleba

-

-

do 100

 kora

 kawałki wielkości 20 - 80 

300

do 300

 wióry

 kawałki wielkości 5 - 30

300

do 300

 piasek ***

 ziarno 0,2 - 2

300

do 300

 żwir ***

 ziarno 2 - 8

300

do 300

 inne materiały 

 z prób określenia HIC**** 

z prób określenia HIC****

 badano krytyczna wysokość upadku 


*     materiały odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci
**  jeżeli używa się materiału rozdrobnionego luzem, należy go układać warstwą grubszą o 200 mm od wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysokości upadku
***  bez cząsteczek mułu lub gliny
****     HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu głowy powodowane upadkiem

 


Home  |   O nas  |   Produkty  |   Galeria  |  Technologia   |   Certyfikaty  |   Kontakt